Разводът по взаимно съгласие – европейското решение на българинът!

Разводът по взаимно съгласие е европейският начин да прекратиш отношенията си със съпруга си. Хората, които са стигнали до разтрогване на брака го предпочитат.  Това е възможно най-цивилизования начин за приключване на семейните отношения между двама души. Тези които се развеждат се спират на опитен адвокат за разводи, с цел улесняване на цялата процедура по развода.

В случай, че сте решили да се развеждате по исков ред, трябва да се заредите с търпение за дълъг и тежък съдебен процес. Обикновено, когато се стигне до развод по вина само на единия съпруг, съдът първо подканва съпрузите да се помирят. Той ги напътства и ги подтиква да уредят доброволно спора между тях, но това води само до отлагане на заседанието и удължаване на делото.

Ако сте се спрели на професионални адвокатски услуги за разводи и сте избрали класическия начин на развод, трябва да знаете ,че всички казуси, които са обвързани с последиците от него се решават от съда. Съдът се произнася въз основа на предоставените доказателства. Взимането на решение от страна на съда често не задоволява разделящите се съпрузи.

Вече трябва да сте разбрали защо разводът по взаимно съгласие е най-добрият вариант за Вас. Разводът по взаимно съгласие обикновено приключва с едно съдебно заседание, което значи, че бракът се разтрогва лесно и изключително бързо, без да се рови за причините за разтрогването му. Ако желаете да се разведете цивилизовано, по европейски, не по български, изберете развод по взаимно съгласие, това ще Ви спести нерви и време.