Може ли газовите уредби да действат като тунинг?

Ако отворите тълковен речник срещу тунинг, ще прочетете: „модифициране на компонентите от които е съставен, подмяна на някои от тях с по-усъвършенствани или добавяне на нови такива“.
Практически тунингът може да бъде екстериорен или интериорен, но в почти всички случаи се прави за постигане на по-голяма мощност и по-добро представяне на пътя. В този ред на мисли монтажът на газови уредби от sofgas е начин да получите свобода при избора на гориво за превозното средство. Главната функция на газовата уредба е да конвертира горивото, но може ли газовите уредби да действат като тунинг?

За да отговорим на този въпрос, ще проследим историята на разитие на АГУ от първо до трето поколение. Разликата между най-съвременните и първите газови уредби е огромна, но усъвършенстването им разчита на приемственост, ръководейки се от пътя на развитие на съвременните автомобилни двигатели.

Независимо от годината си на производство всички газови уредби са снабдени с редуктор-изпарител и смесител. При съвременните модели, наречени инжекциони, регулирането на работата е поверено на микропроцесорна система за прецизно подаване на горивото с определен интезитет и дозировка. Така се постигат недостижими до този момент мощностни показатели и удоволствие от шофирането. Също научно и практически е доказано, че спецификата на самото газово гориво удължава живота на двигателя и поддържа мощностните му показатели.
Може ли газовите уредби да действат като тунинг?
Екологичната ламбда система представлява микропроцесорна система за управление на състава на горивовъздушната смес, с цел намаляване на вредните емисии на изгорелите газове. Може да се използва в автомобилите, снабдени с катализиращи устройства и ламбда сонда. Екологичността е проблем, който става все по-обсъждан в нашето съвремие и това е причината да бъде регулиран чрез закон за опазване на околната среда, където са предвидени максимално допустимите стойности за замърсяване следствие на вредни емисии. Газовите уредби в това отношение са едни от най-модернизираните и даващи високи показатели горивни системи.

Практически инвестиция в покупката и монтажът на газова уредба се възвръща за по-малко от една година, а самото й действие е тунинг за двигателя по отношение на мощностните и екологичните му показатели. С една дума-заслужава си!