От кого се ползва детектора на лъжата?

Знаете ли, че в днешно време технологиите са толкова добре развити и то в много отношения, че едва ли можем да проследим темповете с които се развива всяка отделна сфера?

Това се отнася и за начините, по които се провеждат разследвания, до които, освен това вече има широк достъп. Така е с детектора на лъжата, който вече можем да видим не само по филмите, но и в Центъра за психофизиологични изследвания „Детектор на лъжата“, който работи в София, Пловдив, Враца и други градове.

От кого се ползва детектора на лъжата?

Професионалната фирма, която предлага услугите с детектор на лъжата работи със сертифицирана техника от Lafayette, произведена в САЩ, а изследванията се водят от квалифицирани специалисти, под строгия контрол на американски и български експерти от Backster, Assess и APA. Специалистите уверяват, че резултатите са 100% сигурни за откриване на истината в твърденията на всяко изследвано лице, независимо от казуса. От кого се ползва детектора на лъжата? Всеки може да поръча изследване от http://www.detector-na-lajata.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81, без значение дали казусът е личен или професионален.

Практиката подсказва, че неоснователните обвинения са много по-често срещани и поради тази причина изследването може да бъде наречено „верификатор на истината“. Това е и още една причина да се провежда, тъй като със или без основание, съмненията разрушават взаимоотношения, водят до безсънни нощи и може да се достигне до съдебно дело, което изисква повече ресурси, както финансови, така и времеви и не малко енергия. С детектора на лъжата, истината излиза за няколко часа. Изследването трае обикновено около два часа, като в някои по-сложни казуси може да продължи и по-дълго.

От кого се ползва детектора на лъжата?

Някои от големите фирми използват детектора на лъжата за проверка на лоялността на своите служители, както при постъпването им в компанията, така и периодично, като превантивна мярка. При възникнал проблем, като кражба или измама, както и изтичане на конфиденциална информация, с помощта на полиграфското изследване може да се определи точно кои са замесените лица и кои нямат нищо общо. За целта, на тест се подлагат всички служители и ако става дума за повече хора, Detector-na-lajata.com предлага много добри абонаментни цени.

Как се провежда тестът с детектора на лъжата? Цялото изследване се състои от няколко етапа, като подготвителните са свързани със събиране на информация от възложителя, като колкото по-детайлна е тя – толкова по-добре, следва интервю с изследваните лица и същинският тест. По време на интервюто изследваните лица се запознават с метода и с въпросите, които се съдържат в теста. Важно е те да бъдат ясни и разбираеми за изследваното лице и да търпят еднозначен отговор. По време на изследването се поддържа спокойна атмосфера и няма изненади, както и подвеждащи въпроси. Изследването е доброволно и се провежда само след писменото съгласие на участниците. Вижте още на страниците на Detector-na-lajata.com и при нужда – знаете как можете да достигнете до истината в рамките на един ден.