За какво се използват термопомпените инсталации?

Ако и вие се интересувате от ефективни и енергоспестяващи енергия устройства, то на следните редове можете да се запознаете с начина на работа на иновативните термопомпи.

Високоефективните термопомпени инсталации използват природните възобновяеми източници на топлина, като земята, водата и въздуха, което дава възможност за спестяване на средства. За ново строителство или при основен ремонт, изборът на термопомпени системи може да бъде избор, който да намали с до 80% разходите за електроенергия. Да разгледаме как работят системите с термопомпи, какви са видовете, техните цени и какво означава COP. На страниците на Multiclima.bg, можете да видите естетически приятните, като дизайн австрийски системи на Heliotherm, които най-общо могат да се разделят на три вида. Това са термопомпи – земя-вода, вода-вода и въздух-вода. Разделението се базира на източника, който използват различните инсталации и те са съответно геотермални, хидротермални и аеротермални.

За какво се използват термопомпените инсталации?

Геотермалните системи използват съхранената в земята енергия. Топлината на определена дълбочина под земята е почти еднаква през цялата година, което прави този вид термопомпени системи много ефективни. За целите на извлича на топлина от земята към системата, се използват сонди, хоризонтални колектори и др. Монтажът на този вид инсталации е по-сложен и за това цената, на която се прави е по-висока, но първоначалните разходи бързо се оправдават, поради голямата икономичност на системата.

Хидротермалните системи работят с подпочвените води и поради същата причина са много ефективни. На най-ниски цени, се предлагат аеротермалните термопомпи, поради лесния и бърз монтаж. Те са и най-често употребявани. Термопомпите въздух-вода или аеротермалните, работят съответно с топлината на въздуха, която в различните сезони е различна. За това те са с висок сезонен коефициент на полезно действие. КПД или COP, е коефициентът на трансформация, който отразява разликата между получената енергия в системата и генерираната от тази система енергия. При термопомпите на Heliotherm, той надвишава 7, което само по себе си обяснява защо разходите се намяляват с между 75 и 80% годишно.

За да работи максимално добре, е важно да се избере подходящия тип термопомпена инсталация за даденото място и да се монтира качествено. Това се определя на база измервания на характеристиките на региона, както и спецификите на сградата и др. Така се постигат отличните резултати, които могат да спестят повечето разходи за електроенергия, както за еднофамилни къщи, така и за по-големи сгради, както и административни и индустриални обекти.

Какъв е принципът на работа на термопомпите? Той се състои в редуване на етапи на превръщане на работния флуид в течност и в газ. Така, посредством етапите на изпарение, компресия, кондензация и разширение, се извършва освобождаване на топлина. Това затворен цикъл, който позволява оползотворяване на топлината през цялото време. По подобен начин работят и хладилниците, но при тях топлината се изхвърля в атмосферата.

Мултиклима ЕООД е инженерна компания, работеща с високотехнологични и енергоспестяващи системи за отопление и климатизация от повече от 25 години. В страниците на фирмата на Multiclima.bg можете да видите част от стотиците реализирани проекти, като пример за това как работят термопомпените инсталации в различни условия. За повече въпроси за термопомпите и техните цени, не се колебайте да се свържете със специалистите и да вземете оптималното решение за потребление на енергията. Изборът дали да встъпим с голяма крачка в бъдещето с иновативните технологии е изцяло наш.